conditorium*

conditorium*
Plural: condicionamentos
  1. s m

    Tumba subterránea ou monumento funerario romano onde se colocaban os sarcófagos.

  2. s m p ext

    Sarcófago que garda o cadáver nunha cámara sepulcral.