concentración

concentración

concentrar

Plural: concentracións
 1. s f

  Acción e efecto de concentrar ou concentrarse.

 2. s f

  Agrupamento de persoas nun lugar coa finalidade de manifestarse.

 3. s f
  1. Proceso mediante o que se incrementa a cantidade dunha substancia que existe nun volume de espazo.

  2. Cantidade dunha substancia nunha unidade de mestura, solución ou mineral que a contén.

 4. s f [XEOG ]

  Proporción, en relación co espazo circundante, dun fenómeno determinado e cuantificable rexistrado nun territorio concreto.

 5. concentración biolóxica [ECOL ]

  Acumulación nun organismo vivo ou na cadea trófica de concentracións elevadas dun composto químico que está presente no medio dunha concentración relativamente baixa.

 6. concentración de capital [ECON ]

  Fenómeno característico do capitalismo que define unha das súas primeiras etapas de desenvolvemento, iniciada na Idade Media.

 7. concentración de poderes [POLÍT ]

  Acumulación dos tres poderes (lexislativo, executivo e xudicial) nun poder único, propia de réximes totalitarios.

 8. concentración empresarial [ECON ]

  Proceso xurídico a través do que se fusionan as actividades de dúas ou máis empresas, con perda da personalidade xurídica dalgunha delas.

 9. concentración escolar [EDUC ]

  Entidade educativa que reúne diversas unidades escolares dispersas co obxectivo de completar a educación obrigatoria.

 10. concentración industrial [ECON ]

  Agrupamento nun mesmo establecemento dos diferentes procesos de fabricación.

 11. concentración límite/permisible [ECOL ]

  Cantidade máxima dun contaminante que pode tolerar un organismo sen que lle resulte nocivo.

 12. concentración migratoria [ECOL ]

  Concentración nunha área concreta de gran variedade de especies migratorias como resultado da confluencia de direccións migratorias distintas.

 13. concentración mínima inhibitoria [MICROB ]

  Concentración mínima de antibiótico necesaria para frear o crecemento dun cultivo bacteriano.

 14. concentración parcelaria [XEOG ]

  Instrumento de reforma agraria técnica, consistente en agrupar no menor número posible de parcelas todas as propiedades rústicas que posúe un propietario nun territorio concreto.

Antónimos

Citas

 • A concentración de tantos cartos nunha soa conta puxo en alerta á policía xudicial
 • A concentración dos traballadores rematou de forma violenta
 • Para realizar ben este traballo é necesario un alto grao de concentración
 • Produciuse unha concentración de forzas na capital fieis ao presidente