coaxial

coaxial

co- + axial

Plural: coaxiais
  1. adx

    Que ten un eixe común con outro ou con outros corpos.

  2. adx

    Que posúe dous ou máis elementos co mesmo eixe. OBS: O <x> pronúnciase [ks].