cervicite

cervicite

cervici- + -ite

Plural: cervicites
s f [PAT ]

Inflamación do colo uterino.