castigo

castigo

castigar

Plural: castigos
 1. s m

  Acción e efecto de castigar.

 2. s m
  1. Pena provocada conscientemente co fin de corrixir un comportamento considerado desaxustado e afastado do que se considera normativo.

  2. Escarmento que se lle fai a alguén para que non volva cometer o mesmo acto e lle sirva de exemplo.

Sinónimos

Citas

 • No xuízo saíulle un castigo de dez anos de cárcere
 • Púxeronlle un castigo por chegar tarde
 • ¡Que castigo de rapaz, non fai máis ca trasnadas!, ¡É un castigo esa grúa da estrada co barullo que fai!

Refráns

 • A besta comedora, pedras na cebada.
 • A besta mala, espora e vara.
 • A burro frouxo, arrieiro tolo que lle malle o lombo.
 • Á curta ou á larga todo se paga.
 • Azóuteme miña nai e non mo saiba meu pai.
 • Ben burro é o que padece por culpas que outro merece.
 • Besta que pouco anda, nunca falta quen a tanga.
 • Cando morre a ovella, paga o pastor coa pelexa.
 • Castigo de dura: unha no cravo e outra na ferradura.
 • Castigo de vella non fai moita mella.
 • Co castigo o bo faise mellor e o malo faise peor.
 • Co castigo o malo faise mellor e o bo fai o peor.
 • Cos escarmentados fanse os avisados.
 • Dálle tres cuneas a quen non che queira o caldo.
 • Dos escarmentados nacen os espabilados.
 • Fana os cochos e págana os bacoriños.
 • Ninguén as faga, que tarde ou cedo se pagan.
 • Ninguén as fai que non as pague máis cedo ou máis tarde.
 • Non fai tanto a zorra nun ano, como paga nunha hora.
 • O que a un fostiga, a un cento castiga.
 • Pau porque remas e pau porque non remas.
 • Pau, se remas; e pau, se non remas.
 • Por culpa do burro mallan na albarda.
 • Porque un burro dea un couce, non se lle ha corta-la pata.
 • Se non houbera castigo no mundo, non andaría ninguén seguro.
 • Xogan os burros e páganas os arrieiros.
 • ¡Bastos son tronfos!
 • ¡Benia o varón que por si se castiga e por outro non!