capacímetro

capacímetro

capacidade + metro

Plural: capacímetros
s m [METROL ]

Aparato para medir capacidades provisto dunha escala graduada.