bustrófedon

bustrófedon

gr βουστροϕηδόν ‘arando en zigzag dun rego a outro, volver dunha liña á outra’ < gr βοὖς ‘boi’ + στρεϕέιν ‘dar volta’

m [LIT ]

Tipo de escritura, habitual nas inscricións gregas, que consiste en trazar unha liña de esquerda a dereita e a seguinte de dereita a esquerda, de xeito que a lectura se produce sen saltos.

Palabras veciñas

bustamita busto bustrofédico -ca bustrófedon butaca butadieno butanal