bourbon*

bourbon*
m [ALIM ]

Whisky elaborado como mínimo cun 50% de whisky de millo, e o resto pode ser unha mestura de destilados de malte de orxo, centeo, trigo ou millo.

Palabras veciñas

bouquelo boura bourar bourbon* bourear bourel boureo