bordo

bordo

fr bord franco bord ‘lado da nave’

 1. m

  Extremo onde remata un obxecto.

 2. m [MAR ]

  Costado dun barco, desde a auga ata a borda.

 3. m [ARQUEOL ]

  Liña que delimita o contorno dos útiles líticos sobre soporte natural ou dos produtos da talla retocados (lámina ou lasca).

Sinónimos

Citas

 • Quedou sentado no bordo da estrada
 • Xa preparei o material para pintar o bordo do barco

Frases feitas

 • A bordo (de). Expresi

 • De a bordo. Aplicase

 • Subir a bordo. Construcci

Formas incorrectas

borde