batik*

batik*
  1. m [TÉXT ]

    Técnica de estampación, orixinaria de Insulindia, que consiste en encerar á man as partes da tea que non se queren tinxir.

  2. m

    Tecido estampado polo procedemento batik.