batigrafía

batigrafía

bati- + -γρα ϕ ία, de γρά ϕ ω ‘escribir’

f [XEOG ]

Descrición e rexistro das profundidades do mar.