bardado

bardado
m

Silveira ou restos de vexetación que se colocan enriba dos muros dos camiños para impedir o paso aos terreos privados.