barcaza

barcaza

barca

f

Embarcación de dimensións variables, sen orla nin vela, que se emprega para a carga ou descarga de barcos fondeados e para o transporte de mercadorías.