barallocas

barallocas

Persoa que fala moito e sen sentido.