vós

vós

lat vos

pron pers

Pronome persoal tónico de segunda persoa de plural que funciona como suxeito ou como complemento tras unha preposición. OBS: Hai diferenza de significado entre vosoutros e vós. A primeira forma delimita un grupo formado por ‘ti e mais outros’ fronte a vós, que é moito máis amplo.