vos

vos

lat vos

pron pers

Pronome persoal átono de segunda persoa do plural que se emprega, sen preposición, como complemento directo ou indirecto. OBS: Cando funciona como complemento indirecto e concorre coas formas de complemento directo o(s), a(s), dá lugar ás contraccións volo(s), vola(s).