unimolecular

unimolecular

uni- + molecular

Plural: unimoleculares
adx [QUÍM ]

Relativo ou pertencente a unha molécula.