traquelopexia

traquelopexia

traquelo- + -pexia

Plural: traquelopexias
s f [MED ]

Fixación cirúrxica do colo uterino. OBS: A grafía <x> representa o son [ks].