traquel(o)-

traquel(o)-
pref

Forma prefixada de orixe grega que se emprega na formación de palabras co significado de ‘colo do útero’.