argumentatio*

argumentatio*
Plural: argumentatios
s f

Parte do discurso oratorio na que se concentra e resume a materia tratada, expóñense as razóns aducidas en defensa dunha posición determinada (probatio) e desmóntase a opinión contraria (refutatio).