sanción

sanción

lat sanctĭōne

Plural: sancións
  1. s

   Autorización ou aprobación que se dá a un acto, un uso ou un costume.

  2. s [DER/ADM ]

   Acto polo que a autoridade competente ratifica e fai válida unha disposición legal.

  3. sanción parlamentaria / [DER/ADM ]

   Acto polo que o Parlamento confirma unha decisión tomada polo goberno.

 1. s f
  1. Castigo que provén dunha acción mal feita.

  2. [DER ]

   Cada unha das medidas políticas, económicas e militares que algúns organismos internacionais ou algúns grupos de estados impoñen a un estado porque o consideran agresor contra outro ou violador dos dereitos humanos.