rexistasia

rexistasia

gr ρ ῆ ξις ‘acción de romper’ + gr στάσις ‘colocación’

Plural: rexistasias
s f [XEOL ]

Fase activa da erosión sobre un terreo desprovisto de cobertura vexetal, que representa a ruptura dun equilibrio anterior, a biostasia.