rexionalizar

rexionalizar

rexional

v t

Organizar un territorio, unha empresa ou unha actividade por rexións, de xeito descentralizado.