resgardar

resgardar

re- + gardar

  1. v t

    Impedir que algo ou alguén sufra algún dano.

  2. v pron

    Poñerse a salvo dalgún dano ou mal.

Citas

  • Resgardáronse da chuvia debaixo do balcón, Resgardouse no refuxio
  • Resgardei a rapaza do frío, As leis resgárdannos contra as inxustizas