represar

represar

represa

v t

Parar ou conter, especialmente o curso dunha corrente de auga.