remover

remover

lat removēre

 1. v t

  Dar voltas a algo dentro dun recipiente de xeito continuo.

 2. v t

  Cambiar algo dun lugar a outro. Tm abs.

 3. v t

  Eliminar un inconveniente dun asunto determinado.

 4. v t

  Depoñer a alguén do seu cargo.

 5. v t

  Realizar investigacións nun asunto xa resolto ou esquecido. Tm v i.

 6. v pron

  Moverse no mesmo sitio.

Sinónimos

Citas

 • A directiva removeuno da presidencia
 • Antón removeu os papeis para atopar a factura, OBS: Nalgunhas construcións omítese o complemento e adquire valor absoluto, Non removas máis que non vas atopar nada
 • Nos días de calor removíase na cama
 • Removeron o caso ata que deron co asasino, OBS: Nalgunhas construcións omítese o complemento e adquire valor absoluto, Removeu e removeu e non deu coa solución
 • Removeron os mobles para pintar as paredes
 • Removeu o leite para que se mesturase co café