reiter*

reiter*
Plural: reiteres
s m [METROL ]

Pequeno fío metálico en forma de V ou U invertidos que pode ter pesos distintos e que se coloca ao longo da parte superior do hastil dunha balanza de precisión aumentando a súa sensibilidade.