regulae iuris*

regulae iuris*
[DER ]

Expresión xurídica que indica a recollida de regras xurídicas e aforismos que resumían as leis ou eran redactados por un xurista. Utilizábanse como principios xerais do dereito.