appennis*

appennis*
Plural: appennises
  1. s m [HIST/ARQUIV ]

    Documentos inseridos noutras chartae para facelos confirmar polo rei ou señor xurisdicional.

  2. s m [HIST/DER ]

    Proceso testemuñal, entre os francos, con garantías xudiciais, que substituía en todo o seu valor xurídico os documentos orixinais perdidos.