produción

produción

lat productĭōne

Plural: producións
 1. s f

  Acción de producir.

 2. s f

  Cousa ou conxunto de cousas producidas.

  1. s

   Biomasa que produce un organismo, unha poboación ou unha comunidade.

  2. produción primaria

   Proceso que realizan os vexetais mediante a fotosíntese, onde obteñen compostos orgánicos a partir de dióxido de carbono e auga.

  3. produción secundaria

   Proceso que ocorre cando os organismos animais empregan os vexetais como alimento e transforman unha pequena parte en substancia animal.

  1. s

   Conxunto de actividades para obter bens que satisfagan as necesidades humanas.

  2. teoría da produción

   Configuración dun marco analítico que permite explicar e prever o comportamento das unidades económicas produtivas.

 3. produción de pares [FÍS ]

  Fenómeno que se produce ao interaccionar un feixe de raios γ coa materia, que consiste na creación dun electrón e un positrón.

Formas incorrectas

producción