posteroexterior

posteroexterior

postero- + exterior

Plural: posteroexteriores
adx

Que está na parte posterior e exterior. OBS: A grafía <x> representa o son [ks].