postero-

postero-

lat postĕru ‘que vén despois’

pref

Forma prefixada de orixe latina que se emprega na formación de palabras co significado de ‘posterior’.

Ex: posteroinferior, posterosuperior.

Citas

  • posteroinferior , posterosuperior.