polarón

polarón
Plural: polaróns
s m [FÍS ]

Sistema formado polo axuste entre un electrón e o campo de deformacións que produce a rede cristalina dun semicondutor a causa da interacción cos ións ou átomos da rede.