persona non

persona non

Persoa que foi declarada pouco agradable ou amistosa.