persona grata*

persona grata*

Persoa que ha de ser ben recibida polo goberno do país ao que foi destinado para tarefas diplomáticas.