nos(o)-

nos(o)-
pref

Forma prefixada de orixe grega que se emprega na formación de palabras co significado de ‘enfermidade’.

Palabras vecinas

norvietnamita nos nós nos(o)- noscapina nosemiase noso