nos

nos

lat nos

pron pers

Pronome persoal átono de primeira persoa do plural que se emprega, sen preposición, como complemento directo, complemento indirecto, dativo de interese ou suxeito dun infinitivo. OBS: Contrae coas formas do pronome o(s), a(s) e dá lugar ás contraccións nolo(s), nola(s).