nominativo

nominativo
Plural: nominativos
  1. adx [ECON ]

    Aplícase ao título, efecto comercial ou valor mobiliario en que consta o nome da persoa ou a entidade a favor da que se estenden, en oposición a aqueles en que o posuidor é indeterminado.

  2. s m [LING ]

    Caso que expresa a función gramatical do suxeito. É denominado tamén caso recto, por oposición aos oblicuos, que exercen outras funcións complementarias na oración.

Palabras vecinas

nominal nominalismo nominalista nominativo nomisma nomo nomo-