murmuración

murmuración

lat murmuratiōne

Plural: murmuracións
s f

Acción de murmurar.

Sinónimos

Refranes

 • A caca límpase na casa e non se timpa na praza.
 • A conducta do home honrado anda moitas veces na boca do malo.
 • A mal dicir non hai casa forte.
 • Á merda bótalle terra, para que non feda.
 • A murmuración pasa e o diñeiro queda na casa.
 • Andar en linguas, andar en minguas.
 • Antes di, que digan de ti.
 • As linguas malas, tesoiras para cortalas.
 • As malas palabras a moitos danan.
 • Cada un meta a man non seu seo e deixe en paz o alIeo.
 • Cada un ve a palla no ollo do seu veciño e non ve a viga no propio.
 • Cala e calemos, que todos que calar temoso
 • Calar e calemos, que, pouco máis ou menos, algo que calar todos temoso
 • Cando din, algo hai.
 • Cando o río soa, auga leva.
 • Casa convidada, murmuradada e aldraxada.
 • Casada, de vós din mal -¡Que digan, que xa calarán/xa cansarán!
 • Dicir, que digan, que tamén de Deus dixeron.
 • Diga a miña veciña e teña o meu fol fariña.
 • Digan, que de Deus dixeron e despois aínda o mataron.
 • Dos meus déixame dicir mais non me fagas oír.
 • Fale a míña veciña e teña o meu fol fariña.
 • Indo por camiño, non murmures do teu amigo.
 • Lingua murmuradora nunca falta e sempre sobra.
 • Mellor sanan as chagas cás feridas das malas palabras.
 • Mete a man no seo: non dirás do fado alIeo.
 • Mirádesme o que bebo e non sabedes a sede que teño.
 • Ninguén diga de ninguén, para que non diga del alguén.
 • Non digas mal de ninguén e non te enganarás.
 • Non ha de falar, o que ten por que calar.
 • Non habería murmuradores, se non houbera escoitadores.
 • Non hai veciño peor có murmurador.
 • O mal que da túa boca sae no teu seo cae.
 • Ó que fere coa boca, curar con ela lle toca.
 • O que-dirán logo pasa e o diñeiro queda na casa.
 • Oe os seus defectos o que non cala os alleos.
 • Onde moitos cospen, lama fan.
 • Os con tos da feira que van para o mercado teñen moito camiño andado.
 • Quen ten a lingua aguda, que teña a costela dura.
 • Quen ten filla solteira non diga da allea.
 • Quen teña fillo varón non lle chame a outro ladrón.
 • Saben todos o que bebo, pero non saben a sede que teño.
 • Se non queres que diga mal de ti, non digas ti mal de mino
 • Tóquenlle as carouceiras a quen diga mal de Moreiras.
 • Un nisco de murmuración é gracia da conversación.
 • Unha mala palabra é coma unha coitelada.
 • Unha mala palabra non racha a roupa pero esgaza a alma.
 • Vai a palabra de boca en boca coma o vento de folla en folla.
 • Ve a veciña a faÍsca na casa allea e non mira para a súa que se lle queima.
 • Vémo-Ia palla no ollo de outro e non vémo-Ia viga no noso.