momia

momia

ár clásico mūmiyā ‘betume para embalsamar cadáveres’ persa mun ‘cera’

Plural: momias
  1. s f

    Cadáver que se pode conservar indefinidamente, a causa dun proceso de desecación ou ben pola maneira de enterralo.

  2. s f
    1. Persoa moi delgada.

    2. Persoa que queda parada ou que contempla algo como aparvada e sen moverse.