momento

momento

lat momentu

Plural: momentos
 1. s m

             

  Ex: Non tiven nin un momento para te chamar, OBS: Nesta acepción adoita empregarse tamén en plural co mesmo significado que en singular, Dentro dun(s) momento(s) comezará a canción Ex: No momento en que chegou chamaron por teléfono, OBS: Nesta acepción adoita empregarse tamén en plural co mesmo significado que en singular, Pediu auxilio, pero naquel(es) momento(s) non había ninguén na casa Ex: Xa está chegando o momento de que lle digas o que pensas Ex: Pasamos moi bos momentos os catro xuntos

 2. momento lineal [MAT ]

  Dado un corpo de masa m que se move cunha velocidade v, vector p definido pola fórmula p = mv. OBS: Tamén se denomina cantidade de movemento, e é, en física, unha magnitude fundamental.

 3. [CONSTR/TECNOL ]

  alor determinado polo parámetro na representación paramétrica dunha curva. Este parámetro, en física, é sempre o tempo.

 4. momento angular respecto a un punto [FÍS ]

  Momento do vector momento lineal dunha partícula respecto a un punto arbitrario A. O momento angular tamén se denomina momento cinético ou cantidade de movemento angular e, no caso dun sistema de partículas, defínese como a suma dos momentos angulares das partículas do sistema.

 5. momento de cabeceo [FÍS ]

  Momento M, respecto a calquera punto, da resultante das forzas aerodinámicas que actúan sobre unha á.

 6. momento de engaste [FÍS ]

  Momento flexor que actúa sobre a sección transversal dunha viga a rentes do seu engaste.

 7. momento de estabilidade [CONSTR/TECNOL ]

  Momento do par de estabilidade dun corpo e especialmente dunha nave que flota.

 8. momento de torsión [FÍS ]

  Suma alxébrica de todos os pares que, nun eixe sometido a torsión, se sitúan nunha banda da sección considerada.

 9. momento dipolar [FÍS ]

  Nunha distribución de cargas eléctricas en repouso, coeficiente do termo 1/r2 que aparece ao desenvolver o potencial creado polas cargas nun punto do espazo en serie de potencias de 1/r.

 10. momento dun vector respecto a un punto [FÍS ]

  Dado un punto A e un vector v aplicado a un punto P, vector M igual ao produto vectorial do vector AP polo vector v, é dicir: M = AP = v. No caso de que o vector v represente unha forza, o vector M chámase momento da forza respecto ao punto A.

 11. momento dun vector respecto a unha recta [FÍS ]

  Dados un vector e unha recta, compoñente segundo a recta do momento do vector respecto a un punto calquera da recta. No caso de que o vector represente unha forza, denomínase momento da forza respecto á recta.

 12. momento flexor/de flexión [CONSTR/TECNOL ]

  Suma alxébrica dos momentos, respecto ao eixe neutro da sección dunha viga, de todas as forzas exteriores situadas nunha banda da sección.

 13. teorema dos momentos

  Teorema segundo o que o momento da resultante dun sistema de forzas concorrentes nun punto, respecto a outro punto, é igual á resultante dos momentos de todas aquelas forzas respecto ao mesmo punto. OBS: Tamén se denomina teorema de Varignon.

 14. momento magnético

  Dada unha espiral pola que circula unha corrente de intensidade I, vector μ definido pola fórmula μ = Is, na que s é un vector perpendicular ao plano da espiral, de sentido dado pola regra da man dereita e de módulo igual á superficie da espiral. OBS: Tamén se denomina momento dipolar magnético.

 15. s m

  Espazo de tempo mínimo ou extremadamente curto.

 16. s m

  Tempo ou ocasión oportuna para facer algunha cousa.

 17. s m

  Espazo de tempo caracterizado polo que acontece.

 18. s m

  Situación nun intre determinado, especialmente actual.

 19. s m [MAT ]

  Dada unha variable aleatoria X, e sendo f(x) a súa función de densidade, valor m r dado pola fórmula

  en que a é un número real fixado e r é un número natural que determina a orde do momento.

 20. momento magnético dun imán

  Produto da masa magnética dun dos polos dun imán pola distancia que hai entre eles.

 21. momento magnético intrínseco

  Magnitude cuántica, sen ningún análogo clásico, que se atribúe ás partículas elementais e aos núcleos atómicos e que mide os efectos magnéticos que non se poden atribuír a movementos espaciais das cargas. Ten moita relación co spin das partículas. No caso do núcleo atómico, fálase de momento magnético nuclear.

 22. momento resistente

  Momento que, en cada sección dunha viga, equilibra o momento flexor.

Sinónimos

Citas

 • No momento en que chegou chamaron por teléfono, OBS: Nesta acepción adoita empregarse tamén en plural co mesmo significado que en singular, Pediu auxilio, pero naquel(es) momento(s) non había ninguén na casa
 • Non tiven nin un momento para te chamar, OBS: Nesta acepción adoita empregarse tamén en plural co mesmo significado que en singular, Dentro dun(s) momento(s) comezará a canción
 • Pasamos moi bos momentos os catro xuntos
 • Xa está chegando o momento de que lle digas o que pensas

Frases hechas

 • A cada momento. Moi a mi

 • Nun momento. Rapidamente, tardando moi pouco tempo.

 • De momento/Polo momento. Ref

 • En todo momento. En calquera tempo ou situaci