librecambio

librecambio

libre + cambio

Plural: librecambios
s m [ECON ]

Sistema económico baseado na libre circulación de mercancías.