inestabilidade

inestabilidade

1 in- + estabilidade

Plural: inestabilidades
 1. s f

  Calidade de inestable.

 2. inestabilidade atmosférica [METEOR ]

  Situación da atmosfera terrestre en que as partículas de aire non permanecen estables.

 3. inestabilidade elástica [FÍS ]

  Estado que só precisa unha acción externa infinitamente pequena para perturbar o equilibrio e provocarlle unha flexión, nun sistema elástico sometido a forzas de compresión lonxitudinais.

 4. inestabilidade nuclear [FÍS ]

  Configuración do estado enerxético dun núcleo atómico, que lle confire unha probabilidade non nula de emisión radioactiva espontánea.