inconcibible

inconcibible

1 in- + concibible

Plural: inconcibibles
adx

Que non se pode concibir.

Ex: É inconcibible que se axude tan pouco ós países do terceiro mundo.

Antónimos

Confrontaciones

inexplicable

Citas

  • É inconcibible que se axude tan pouco aos países do terceiro mundo.