inaprazable

inaprazable

  1 in- + aprazable

Plural: inaprazables
adx

Que non se pode aprazar.

Sinónimos

Antónimos