inaplicable

inaplicable

  1 in- + aplicable

Plural: inaplicables
adx

Que non se pode aplicar.

Antónimos