harén

harén

fr harem ár ḥ arīm ‘o prohibido’

Plural: haréns
  1. s m

    Parte da casa na que viven as mulleres e os nenos ata os 10 anos nos países islámicos.

  2. s m

    Conxunto das mulleres dun musulmán.

  3. s m [ZOOL ]

    Conxunto de femias que nos animais polígamos ou sociais, fecundan cun determinado macho na época de procreación e coidan da súa prole.

Sinónimos