granate

granate

occit granat ‘pedra preciosa’

Plural: granates
  1. adx

    Aplícase á cor vermella escura e ás cousas que presentan esta cor. Tm s m.

  2. s m [MINERAL ]

    Mineral isomorfo, do subgrupo dos nesosilicatos, que cristaliza no sistema cúbico e ten normalmente unha cor vermella escura. Utilízanse coma abrasivos e en xoiaría e comprende diferentes especies, como a almandina, andradita, espesartita, grosularia, piropo e uvarovita.