gramática

gramática

lat grammatĭca gr γραμματικ ή

Plural: gramáticas
 1. s f [LING ]

  Disciplina científica que estuda o sistema dunha lingua ou grupo de linguas. É a materia nuclear da lingüística, á marxe de factores sociais, culturais e biolóxicos das linguas e da variación situacional e espacial da lingua.

 2. gramática comparada/contrastiva [LING ]

  Gramática na que non se estuda o sistema dunha lingua en concreto senón o de varias, confrontándoos.

 3. gramática de dependencias/valencias [LING ]

  Gramática que se centra no estudo das relacións dependenciais ou conectivas, explorando os vínculos entre as partes que integran a estrutura oracional.

 4. gramática descritiva [LING ]

  Gramática que expón o funcionamento real do sistema, sen facer consideracións sobre qué opcións se deben usar ou evitar.

 5. gramática estrutural [LING ]

  Gramática que concibe e analiza a lingua como un sistema de elementos que manteñen relacións entre si e o valor dos cales depende da súa posición no sistema.

 6. gramática histórica [LING ]

  Gramática que estuda o sistema da lingua ao longo do tempo.

 7. gramática [LING ]

  Gramática que tenta establecer unha norma preceptiva de corrección.