feixe

feixe

lat fasce

Plural: feixes
 1. s m
  1. Porción de cousas alongadas, polo xeral atadas, que se colocan paralelamente, especialmente palla, herba ou leña.

  2. [FÍS ]

   Corrente ou fluxo de partículas que seguen unha traxectoria unidireccional común e cunhas enerxías dun intervalo determinado.

  3. [ZOOL ]

   Grupo de fibras musculares ou nerviosas dispostas de xeito paralelo.

 2. s m
  1. Conxunto reunido de cousas ou persoas.

  2. [BOT ]

   Conxunto de elementos condutores dispostos de xeito concentrado. Normalmente están formados por vasos e tubos cribosos, amais doutras células acompañantes.

  3. [MAT ]

   Conxunto de superficies ou liñas da ecuación f+λϕ=0, onde f=0 e ϕ=0 son as ecuacións de dous elementos calquera do feixe, que se toman como xeratrices, e λ é un parámetro.

 3. feixe de vías [TECNOL ]

  Grupo de vías sensiblemente paralelas reunidas polos extremos mediante as correspondentes agullas.

 4. feixe piramidal [ANAT ]

  ía motriz neurolóxica que transmite os impulsos do cerebro ás neuronas motoras do tronco e das extremidades.

Citas

 • Escolmou un feixe de relatos para a antoloxía, Fixo un feixe de apreciacións sobre a natureza virtuosa do home, Na sala había un feixe de médicos
 • Fixeron un feixe de herba para levar ao lombo, Vai buscar un feixe de leña para a cociña de ferro
 • Fixo un feixe de roupa e marchou da casa

Frases hechas

 • A feixes. A moreas, todo xunto. Ex: A xente entrou a feixes no local.

 • Agarrar a feixe. Coller de algo todo o que se pode abarcar cos brazos.

Palabras vecinas

feito -ta feitura feiturada feixe feixó feixón fel